Belső szabályzatok ill. folyamatok

A biztonság, a környezet és a minőség a cégünk három alapvető értéke. Üzemeinkben és telephelyeinken olyan mindenre kiterjedő biztonsági rendszert alkalmazunk, amely biztosítja a megkívánt személy- és környezetvédelmet. A minőségről alkotott felfogásunk nem csupán a termékre vonatkozik, hanem felöleli tevékenységünk minőségét is minden területen. Mindez megnyilvánul alkalmazottaink egymás iránti tiszteletében, és a biztonságtechnikai és környezetvédelmi felszerelésekben és az információs kultúrában a társaság egészében. Az ISO 9001 mérce számunkra, melynek minőségi kritériumaival összhangban gondolkozunk és cselekszünk.


Felelős gondoskodás 

A felelős gondoskodás a vegyipar globális kezdeményezése, amelynek célja az alkalmazottak, a szomszédos területek és a vevők egészségének és biztonságának védelme, valamint olyan környezet biztosítása, melyben érdemes élni. Ebből a célból kötelező direktívák írják elő a vegyi anyagok termelését, szállítását és alkalmazását.
 

Balesetmegelőzési tanácsadás

A balesetek következményeinek a kiküszöbölése és korlátozása speciális készülékekkel.
Oldal nyomtatása