Termék megnevezése: DPM - Dipropilén-glikol-monometil-éter

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Vegyipar
 
A DPM a dipropilén-glikol-monometil-éter rövídített megnevezése. Erős oldószere a szerves anyagok széles körének. A festékiparban vizes bázisú festékek gyártásánál oldószerként, emulziós festékekben és nyomdafestékekben koaleszcensként alkalmazzák. A kozmetikai iparban, a tisztítószerekben is kiterjedten használják adalékként. Az olajipar fúróiszapok adalékaként használja. A termék közel 60%-át a festékipar, 30%-át a kozmetikai ipar használja fel.

A DPM - dipropilén-glikol-monometil-éter terméket 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 34590-94-8
Képlet: C7H16O3 ; CH3-(OC3H6)2-OH ; CH3O[CH2CH(CH3)O]2H
Moláris tömeg: 148,20 g/mol
Sűrűség: 0,948 g/cm³ (20°C)
Olvadáspont: -80°C
Forráspont: 190°C
Lobbanáspont (nyílt téri): 85°C
Oldhatóság: vízben, acetonban, etanolban, benzolban, szén-tetrakloridban, éterben, metanolban korlátlanul elegyedik.

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása