Termék megnevezése: Metoxi-propanol

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Nyomdaipar
 
A Metoxi-propanol pontosabban 1-metoxi-2-propanol vagy propilénglikol-monometiléter a glikoléterek családjába tartozó szerves vegyület. Kellemes illata, jó oldóereje és kis toxicitása alkalmassá teszi több ipari alkalmazásra. A lakk- és festékiparban lassan párolgó oldószerként (pl. 2K epoxik, graffiti eltávolítók), az elektronikai iparban tisztító oldószerként, háztartási tisztítószerekben oldóerőt javító adalékként elterjedten alkalmazzák. A kozmetikai iparban is használják, mint összeférhetőséget javító adalékot.

Tulajdonságai:
  • Erős oldó- és hígítóhatás
  • Közepesen lassú párolgás
  • Alacsony viszkozitás
  • Alacsony felületi feszültség
  • Összeférhetőség javítása
A Metoxi-propanolt 1 m³-es IBC tarályos és 200 literes hordós kiszerelési egységekben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:

CAS-szám: 107-98-2
Képlete: C4H10O2
Moláris tömeg: 90,1 g/mol
Megjelenés: Színtelen folyadék
Sűrűség: 0,920 g/cm³ (25°C)
Olvadáspont: -96°C
Forráspont: 118,5°C
Lobbanáspont: 33,9°C
Öngyulladási hőmérséklet: 532°C
Törésmutató (nD25): 1,404
Gőznyomás: 1,64 kPa (25°C)
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása