Termék megnevezése: Etil-diglikol

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Gumi és műanyagipar, Gyógyszeripar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek
 
Strukturformel von DiethylenglycolmonoethyletherAz Etil-diglikol egy glikoléter vagy éteralkohol, a dietilénglikol monoetilétere, vegyileg 2-(2-etoxietoxi)etanol. Színtelen folyadék, édeskés-gyümölcsös illattal. Vízzel korlátlanul keveredik, de oldják alkoholok, éterek, ketonok, alifás és aromás szénhidrogének is. Oldószerként alkalmazza a lakk- és festékipar, de bőripari és nyomdafestékgyártók is használják. 

Az Etil-diglikolt 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám:111-90-0
Kémiai képlet: C6H14O3
Moláris tömeg: 134,18 g/mol
Sűrűség: 0,99 g/cm³
Olvadáspont: -76°C
Forráspont: 202°C
Gőznyomás: 0,13 mbar (20°C)
Viszkozitás: 3,85 mPa·s (25°C)
Lobbanáspont: 90°C
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása