Termék megnevezése: Butil-acetát

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Gumi és műanyagipar, Gyógyszeripar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Mezőgazdaság, Nyomdaipar, Vegyipar
 
Butyl acetate.pngA Butil-acetát elnevezés alatt köznapi értelemben a n-butil-acetát értendő, mely a n-butanol ecetsavésztere, gyümölcsészter. Színtelen folyadék, gyümölcsre emlékeztető szaga van. Vízben csak kis mértékben oldható, de szerves oldószerekben, például etanolban, dietil-éterben, szénhidrogénekben oldódik. Maga a butil-acetát is jól old számos anyagot, emiatt főként oldószerként alkalmazzák. Három szerkezeti izomerje létezik, az izobutil-acetát, a terc-butil-acetát és a szek.-butil-acetát. A butil-acetát fontos oldószer. Legnagyobb mennyiségben lakkok és festékek gyártására használják fel. Jól old különböző cellulózésztereket (például a nitro-cellulózt), a műkaucsukot és számos műgyantát.

A Butil-acetátot 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 123-86-4
Kémiai képlet: C6H12O2 , CH3-(CH2)3-O-C(O)-CH3
Moláris tömeg: 116,16 g/mol
Megjelenés: Színtelen folyadék
Sűrűség 0,88 g/cm³ (20°C)
Olvadáspont: -77°C
Forráspont: 127°C
Oldhatóság (vízben): Rossz: 10 g/l (20°C)
Gőznyomás: 10,7 hPa (20°C)


 

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása