Termék megnevezése: Butil-diglikol-acetát

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Gumi és műanyagipar, Vegyipar
 
A Butil-diglikol-acetát kémiailag 2-(2-butoxietoxi)-etil-acetát színtelen gyümölcsös illatú folyadék.

A Butil-diglikol-acetátot 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 98100-70-0
Kémiai képlet: C10H20O4
Moláris tömeg: 204,2634 g/mol
Sűrűség: 0,977 g/cm³
Lobbanáspont: 107°C
Olvadáspont: -32°C
Forráspont: 245°C
Oldhatóság (vízban): 3,2 g/l (25°C)
Törésmutató (nD): 1,426
Gőznyomás: 0,0294 mmHg (25°C)

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása