Termék megnevezése: Butanol

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Mezőgazdaság
 
Butan-1-ol-2D-skeletal.pngA Butanol valójában a 4 szerkezeti izomer butanolból (n-butanol, izobutanol, szekunder-butanol, tercier-butanol) a n-butanol rövid megnevezése is. Primer alkohol, a hidroxilcsoportja láncvégi szénatomhoz kapcsolódik. A molekulája nem tartalmaz láncelágazást. Színtelen, kellemetlen szagú folyadék. Vízben és szerves oldószerekben oldódik. Vízzel azeotróp elegyet képez, ennek forráspontja 92 °C, 37% vizet és 63% butanolt tartalmaz. Jó oldószer, jól oldja az olajokat, a zsírokat és a gyantákat. A n-butanolt főként oldószerként alkalmazzák a lakkiparban, illetve alkaloidok, olajok, viaszok oldására. A vegyiparban kiindulási anyag vagy oldószer számos vegyület előállításánál. Felhasználják még fémek tisztítására, lakkok eltávolítására és hígítószerként is. A kis szénatomszámú karbonsavakkal kellemes illatú észtereket képez, ezek szintén jó oldószerek.

A Butanolt 1m³-es IBC tartályos és 200 literes hordós kiszerelési egységekben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 71-36-3
Kémiai képlet: C4H10O
Moláris tömeg: 74,12 g/mol
Megjelenés: színtelen folyadék
Sűrűség: 0,81 g/cm³, (20°C)
Olvadáspont: -89°C
Forráspont: 118°C
Oldhatóság (vízben): 90 g/l (20°C)
Viszkozitás 3 mPa s (25°C)


Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása