Termék megnevezése: Benzil-alkohol

Üzletág
Kozmetika ipar, Tisztítószerek
 
A Benzil-alkohol a legegyszerűbb aromás alkohol. Színtelen, kellemes szagú folyadék. Erősen fénytörő. Vízben rosszul oldódik, de korlátlanul elegyedik etil-alkohollal, dietil-éterrel és kloroformmal. Gyakorlati szempontból a legjelentősebb aromás alkohol. A benzil-alkoholt, illetve az észtereit az illatszeripar használja fel. Oldószerként is alkalmazzák lakkok és festékek eltávolítására, cellulózszármazékok feldolgozásakor. A szerves kémiai szintézisekben hidroxilcsoportok és karboxilcsoportok megvédésére használják (benzoilezés). Erre az teszi alkalmassá, hogy a benzoilezéskor keletkező éterek és észterek könnyen hasíthatók hidrogénezéssel vagy enyhe savas behatással.

A Benzil-alkoholt 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 100-51-6
Molekulaképlet C7H8O
Moláris tömeg: 108,14 g/mol
Sűrűség: 1,04 g/cm³ (20°C)
Olvadáspont: -15°C
Forráspont: 206°C
Oldhatóság (vízben): Rossz, 39 g/l, 20°C
Gőznyomás: 2,7 Pa (20°C)
Savasság (pKa): 15,4Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása