Termék megnevezése: Kalcium karbid

Üzletág
Vegyipar
 
A Kalcium-karbid (vagy köznapi nevén egyszerűen karbid, CaC2) rideg, szürkésfekete színű, fémes fényű, kristályos anyag. Kalcium-karbonát és szén reakciójából, nagy hőmérsékleten keletkezik. Jellegzetes tulajdonsága a nagyfokú higroszkóposság azaz nedvszívó-képesség. Víz hatására a karbidból acetilén fejlődik, ezt a tulajdonságát disszugáz előállítására és karbidlámpákban használják. A karbid gázfejlesztő képessége nagymértékben függ a szemcsenagyságtól, általában 250 – 300 liter acetiléngáz fejlődik 1 kg karbidból. A technikai karbid vizes bontásakor kellemetlen szagú, mérgező gázok (foszfin PH3, kén-hidrogén H2S, ammónia NH3) is képződnek csekély mennyiségben. Ezek az acetilén égésekor ártalmatlan vegyületekké oxidálódnak.
Fontos felhasználási területe még a fémkohászat, ahol a vas olvasztókemencébe adagolják.

A Kalcium-karbidot 80 kg-os fémhordós kiszerelésben forgalmazzuk.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 75-20-7
Kémiai képlete: CaC2
Moláris tömeg: 64,1 g/mol
Sűrűség: 2,22 g/cm³
Oldhatóság vízben: oldható, reakcióba lép
Olvadáspont: 2300°C
Forráspont: bomlik
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása