Termék megnevezése: Nátrium-karbonát (könnyűszóda)

 
A Nátrium-karbonát a szénsav nátriumsója. Hagyományos néven szóda vagy sziksó. Fehér színű por, vagy színtelen kristály, vízben nagyon könnyen oldódik. Vizes oldata lúgosan hidrolizál. Vizes oldatából 10 molekula kristályvízzel kristályosodik ki. Savak hatására felbomlik és a megfelelő nátrium-sókká alakul. Iparilag a nátrium-karbonátot főként a Solvay-féle eljárással állítják elő kősóból (NaCl) ammónia (NH3) és széndioxid (CO2) segítségével  (ammonszóda vagy ammóniákszóda) Előállítása során kalcinálva kerül forgalomba, a kalcinálási módszertől függően könnyűszóda vagy nehézszóda formájában.

A könnyűszóda a nevét azért kapta, mert kalcinálásakor nagy felületű, pelyhes formában állítják elő. Szemcsemérete (D50) kb. 100 mikron, porsűrűsége 0,5 kg/dm³ körüli, míg a nehézszóda 3-500 mikron szemcseméretű granulált termék és porsűrűsége 1 kg/dm³ körüli. Oldékonysága a nehézszódához képest sokkal jobb, viszont kezelése nehezebb könnyen szálló pora miatt.

A Nátrium-karbonát (könnyűszóda) terméket 25 kg-os zsákos kiszerelésban hozzuk forgalomba. A legnevesebb, legjobb minőséget gyártó Solvay cég termékét a megnevezésben külön jelöljük. Lásd még nátrium-karbonát (nehézszóda) terméket is.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 497-19-8
Kémiai képlete: Na2CO3
Moláris tömege: 106,0 g/mol
Megjelenés: Fehér színű por 
Sűrűség: 2,53 g/cm³ (20°C)
Oldhatóság (vízben): 220 g/l (20°C)
Olvadáspont 854°C
Forráspont 1600°C
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása