Termék megnevezése: Nátrium-karbonát E500(i)

Üzletág
Élelmiszeripar, Adalékanyagok
 
A Nátrium-karbonát a szénsav nátriumsója. Hagyományos néven szóda vagy sziksó. Fehér színű por, vagy színtelen kristály, vízben nagyon könnyen oldódik. Vizes oldata lúgosan hidrolizál. Vizes oldatából 10 molekula kristályvízzel kristályosodik ki. Savak hatására felbomlik és a megfelelő nátrium-sókká alakul. Iparilag a nátrium-karbonátot főként a Solvay-féle eljárással állítják elő kősóból (NaCl) ammónia (NH3) és széndioxid (CO2) segítségével  (ammonszóda vagy ammóniákszóda) Előállítása során kalcinálva kerül forgalomba. Az élelmiszeriparban mint savanyúság-szbályozó, tapadásgátló, stabilizáló és térfogatnövelő adalékot alkalmazzák (E500(i))

Az élelmiszeripari minőségű Nátrium-karbonát E500(i) terméket 25 kg-os zsákos kiszerelésban hozzuk forgalomba.
Ld. még nátrium-karbonát (könnyűszóda) és a nátrium-karbonát (nehézszóda) terméket is.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 497-19-8
Kémiai képlete: Na2CO3
Moláris tömege: 106,0 g/mol
Megjelenés: Fehér színű por 
Sűrűség: 2,53 g/cm³ (20°C)
Oldhatóság (vízben): 220 g/l (20°C)
Olvadáspont 854°C
Forráspont 1600°C
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása