Termék megnevezése: Nátrium-ditionit

Üzletág
Bőr és Textilipar, Fa és papíripar, Nyomdaipar
 
A Nátrium-ditionit fehér kristályos por alakú szervetlen vegyület. Enyhe kénes szaga van. Előállítása nátrium-diszulfitból történik cinkkel végzett redukcióval: Na2S2O5 + Zn +H2O → Na2S2O4 + Zn(OH)2. Erősen redukáló hatású vegyi anyag. Szilárd állapotban stabil, de vizes oldata bomlékony, diszproporcionálódik. Levegő nedvesség hatására is bekövetkezik a bomlása, ez adja kénes szagát. Ezért a terméket leforrasztott fémhordókban forgalmazzuk. Savak elbontják. Alkalmazása: fehérítőszerként a textil- papíriparban.

A Nátrium-ditionit-ot 50 kg-os fémhordóban hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 7775-14-6
Kémiai képlet: Na2S2O4
Moláris tömeg: 174,107 g/mol
Megjelenés: fehér-szürkésfehér kristályos por
Sűrűség: 2.19 g/cm³
Olvadáspont: 300°C bomlik
Forráspont: bomlik
Oldhatóság vízben: 250 g/l (20ºC)
Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása