Termék megnevezése: Vas-(II)-szulfát heptahidrát

Üzletág
Ívóvízkezelés, Szennyvíztisztítás, Uszodatechnika, Mezőgazdaság
 
A Vas(II)-szulfát (FeSO4) a kénsav kétvegyértékű vassal alkotott sója. A vízmentes vas(II)-szulfát fehér színű por. Az oldhatósága vízben elég jó, 100 g vízben 21°C-on 27,3 g, 60°C-on 54,9 g oldódik fel. A vizes oldatának fanyar vasíze van. Vizes oldata savasan hidrolizál. A vegyület oldatából monohidrátja, tetrahidrátja, vagy heptahidrátja kristályosodhat ki a hőmérséklettől függően. Ezek közül a heptahidrát a legjellemzőbb (FeSO7H2O). Ez enyhén kékes árnyalatú halványzöld kristályokat alkot (ld. az illusztrációt). A vas(II)-szulfát heptahirdátja valójában akvakomplexnek tekinthető. A kristályrácsában a központi vasatomhoz hat vízmolekula koordinálódik oktaéderes elrendeződésben. A hetedik vízmolekula a szulfátanion (SO42−) egyik oxigénatomjához kapcsolódik hidrogénkötéssel. Ezért a vegyület képlete pontosabban: [Fe(H2O)6]SO4·H2O. Fő felhasználási területe a szennyvízkezelés, ahol a foszfortartalom csökkentésére alkalmazzák, de használják állati takarmányokban illetve növénytápszerekben a vas, mint nyomelem biztosítására is. Használják még a cemetiparban is a Cr(VI) tartalom csökkentésére. 

A Vas-(II)-szulfát heptahidrátot 25 kg-os zsákos kiszerelésben hozzuk forgalomba.

CAS-szám: 7720-78-7 (vízmentes); 17375-41-6 (monohidrát), 7782-63-0 (heptahidrát)
Kémiai képlet: FeSO4·H2O (monohidrát); FeSO4·4H2O (tetrahidrát); FeSO4·5H2O (pentahidrát); FeSO4·7H2O  (heptahidrát)
Moláris tömeg 151,908 g/mol (vízmentes); 169,923 g/mol (monohidrát); 224,120 g/mol (tetrahidrát); 242,135 g/mol (pentahidrát); 278,05 g/mol (heptahidrát)
Megjelenés: Kék/zöld vagy fehér kristályok
Sűrűség: 2,84 g/cm³ (vízmentes); 1,898 g/cm³ (heptahidrát)
Olvadáspont: 400°C fölött bomlik (a heptahidrát 70°C-on kristályvizet veszít)
Oldhatóság (vízben): jól oldódik vízben 25,6 g/100 ml (vízmentes) (20°C) 48,6 g/100 ml (heptahidrát) (50°C)
A sztöchiometriai Fe2+ tartalom 20,07%, a kereskedelmi terméké 19 - 20 %

 

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása