Termék megnevezése: Dietanolamin

Üzletág
Építőipar, Festékipar, Fa és papíripar, Gumi és műanyagipar, Gyógyszeripar, Kozmetika ipar, Tisztítószerek, Vegyipar
 
A Dietanolamin (DEA) szerves polifunkciós vegyület, részint diol, részint szekunder amin. Színtelen folyadék. Gyenge bázisként viselkedik, mint más szerves aminok. A két alkoholcsoportnak köszönhetően hidrofil tulajdonságú, vízoldható, sőt higroszkópos. Elsődlegesen felületaktív anyagként és korróziós inhibitorként alkalmazzák, de használják földgázból szén-dioxid és kén-hidrogén eltávolítására is: a(z) (mono)etanolaminnal szemben előnye, hogy azonos korróziós potenciál mellett nagyobb koncentrációban alkalmazható. Vegyi intermedierként etilénimin, etiléndiamin előállítására is használják. Kénsavas dehidrálásával morfolin nyerhető.

A Dietanolamint 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 111-42-2
Kémiai képle: C4H11NO2 ; szerkezeti képlete: HN(CH2CH2OH)2
Moláris tömeg: 105,14 g/mol 
Sűrűség: 1,090 g/cm³
Olvadáspont: 28°C
Forráspont: 217°C
Oldhatóság (vízben): oldható 
Gőznyomás: < 0,01 hPa (20°C)Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása