Termék megnevezése: Perklóretilén HS

Üzletág
Vegyipar
 
A Perklóretilén HS a perklóretilén magasan stabilizált változata.

A Perklóretilén HS-t 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 127-18-4
Kémiai képlet: C2Cl4
Moláris tömeg: 165,8 g/mol
Sűrűség: 1,622 g/cm³ (25°C)
Olvadáspont: −19°C
Forráspont: 121,1°C
Oldhatóság (vízben): 0,015 g / 100 ml (20°C)
Viszkozitás: 0,89 mPa·s (25°C)

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása