Termék megnevezése: Butil-glikol-acetát

 
A Butil-glikol-acetát kémiailag 2-butoxietil-acetát, az etilénglikol monobutiléterének acetátésztere. Jó oldóhatású, lassan párolgó oldószere számos szerves anyagnak. Szerves oldószerekkel jól elegyedik.

Felhasználása:
  • Beégetős (ipari) festékekben a fényesség és folyási tulajdonságok javítására;
  • Nitrocellulóz és klórozott kötőanyagú festékekben és lakkokban az ecsetlhetőség és terülés javítására;
  • Poliuretán bázisú festékek hígítóinak komponenseként;
  • Flexo- és mélynyomó festékekben;
  • Bőr- és texilipari színezékekben;
  • Golyóstoll festékekben.
A Butil-glikol-acetátot 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 112-07-2
Kémiai képlet: C8H16O3
Moláris tömeg: 160,2
Sűrűség: 0,94 g/cm³ (20°C)
Olvadáspont: -63,5°C
Forráspont: 190°C
Oldhatóság (vízben): 15 g/l (20°C); azeotrópos összetétel: 88,1 (m/m)% víz és 11,9 (m/m)% butil-glikol-acetát 
Viszkozitás: 1,79 mPa s (20°C)
Gőznyomás: 0,31 mbar (20°C)
Párolgási szám (éter=1): 190
Törésmutató nD20: 1,414 - 1,415


Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása