Termék megnevezése: Dietil-éter

 
A Dietil-éter a leggyakrabban használt éter, ezért röviden csak etiléternek vagy éternek is nevezik. Színtelen, bódító szagú folyadék, gyorsan párolog. Forráspontja alacsony, mivel nem tartalmaz hidroxilcsoportot (-OH), ezért nem létesít hidrogénkötést. Apoláris molekula.Alkohollal és más apoláris oldószerekkel korlátlanul elegyedik. Vízben 7% dietil-éter oldódik, az éter szobahőmérsékleten 1,3% vizet old. A zsírok és más lipidek jól oldódnak benne.Tűzveszélyes anyag, levegővel keveredve robbanó elegyet alkot. Felhasználása nagy óvatosságot kíván. Az éter stabil vegyület, de ha levegővel érintkezik, robbanásveszélyes peroxidokat képez. A peroxidképződést fény, vas, sók és egyes szerves vegyületek (például aldehidek) szennyezései katalizálják. Jó párolgási tulajdonságai teszik alkalmassá a gázkészülékek termomechanikus lángőrének töltésére.

A Dietil-étert 200 literes hordós kiszerelésben hozzuk forgalomba.

Anyagi tulajdonságok:
CAS-szám: 60-29-7
Kémiai képlet: C4H10O; szerkezeti képlet:C2H5OC2H5
Moláris tömeg: 74,12 g/mol
Megjelenés: színtelen folyadék
Sűrűség: 0,7134 g/cm³
Olvadáspont: -116,3°C
Forráspont: 34,6°C
Oldhatóság (vízben): 6,9 g / 100 ml (20°C)
Viszkozitás: 0,224 mPa s (25°C)
 

Kapcsolat
Donauchem Kft Bányalég u. 37-43
+36 1 207 8000
+36 1 207 2767
Kapcsolat felvétele
Oldal nyomtatása